Hỗ trợ trực tuyến

0912 573 169

TỔNG ĐÀI

Phone:

Yahoo Sykper

028 71 00 33 66

KINH DOANH

Phone:

Yahoo Sykper

0912 573 169

KINH DOANH

Phone:

Yahoo Sykper

0868 811 175

Tin tức - Sự kiện

Video Clip

Đối Tác

Tin Tức Chi tiết

Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hơn 2 nghìn héc ta sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa

Ngày Đăng: 17/03/2020 - 3:08 PM

Xem thêm:

Đề xuất phát triển chuỗi sản xuất trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long tại tỉnh Tiền Giang

Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hơn 2 nghìn héc ta sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa

Thanh Hóa thuộc miền Bắc Trung Bộ, với diện tích đất dành cho nông nghiệp 239.842 ha đất nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, với định hướng căn bản trong lộ trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Thanh Hóa xác định chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. 

Quyết tâm chuyển mạnh từ phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều rộng theo kiểu truyền thống, lấy số lượng làm mục tiêu sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, cơ cấu sản xuất được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, gắn với nhu cầu thị trường…

Năm 2020, Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với diện tích 2.494,4 ha.

Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hơn 2 nghìn héc ta sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa

Trong đó, nhóm cây rau, cây hoa, cây dưa và tôm thẻ chân trắng được hỗ trợ trên 480 ha; nhóm cây ăn quả, cây dược liệu gần 700 ha; nhóm cây lúa, cây mía, cây thức ăn chăn nuôi trên 1,3 nghìn ha. Diện tích được nhận hỗ trợ đợt này chủ yếu tập trung tại các huyện như Yên Định, Thọ Xuân, Quảng Xương, Hậu Lộc…

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn thực hiện chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17-4-2018 của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm lập và phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ bảo đảm không vượt số kinh phí được giao; tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và tính pháp lý của hồ sơ có liên quan; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở NN-PTNT để theo dõi, giám sát.

-Theo nongnghiep.vn-

 
Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường
Mạng xã hội
facebook Twitter G+ Youtube
facebook